Bauer Veetöötlusseadmed
Bauer Tehnoloogia

Bauer Veeseadmete Tootekaart

Küttesüsteemi renoveerimise tasuvusest
Küttesüsteemi renoveerimine on energiaauditite põhjal kõige kiirema tasuvusajaga renoveerimistöö nõukogudeaegses kortermajas. Renoveerimise käigus vahetatakse välja ja isoleeritakse kogu küttemagistraaltorustik Loe edasi

Ühetorusüsteemi ja kahetorusüsteemi võrdlus
Enamus nõukogudeajal ehitatud kortermajade küttesüsteemidest on rajatud ühetoru põhimõttel, kus küttemagistraal jookseb maja sees üldjuhul ülemisele korrusele ja sealt läbi kõigi selle püstaku radiaatorite alla. See tähendab, et kütet ei saa reguleerida korteri põhiselt kuna ülemise korteri reguleerimine mõjutab ka kõiki alumisi. Loe edasi

Individuaalne küttekulude arvestus
Eestis on ajaloolistest ehitustehnilistest eripäradest kortermajades ja ka ärihoonetes kasutusel soojuse mõõtmise ja arvestuse põhimõte, mis jaotab küttekulud hoones elanike kasutuse oleva pindala järgi. Tubadepõhist küttereguleerimist mittevõimaldava küttesüsteemi puhul on tegemist paratamatu lahendusega, kuid samas on süsteem ebaõiglane inimeste suhtes, kes sooviksid energiat säästa, kuid peavad siiski maksma kinni ka naabrite liigsest soojalembelisusest või raiskavast suhtumisest tuleneva liigse küttekulu. Loe edasi