San.Tehnilised tööd

Nende sekka kuuluvad kõige levinumad tegevused nagu:
vesivarustuse, küttesüsteemide, kanalisatsiooni remonttööd ja uute süsteemide ehitus.
Me firma tegeleb kõigi võimalike remonttööde ja uute süsteemide ehitusega. Peamised tellijad on korteriühistud ja eramu omanikud kuna just nendel on hooned valminud juba kümneid aastaid tagasi ja ka torustikud mis tol ajal paigaldati on suurelt jaolt amortiseerunud. Veetorustikud on rooste tagajärjel muutunud kõlbmatuks ja lekked korterites või keldrites tekitavad tõsist muret kõigile. Juhul kui torustik on lekkima hakanud, on see siis vee-, kütte- või kanalisatsiooni torustik tekib kiire vajadus remondiks. Remondi käigus reeglina selgubki kogu süsteemi tegelik seisukord ja võimalused selle korrastamiseks. Suure osa igakuisetest kuludest kortermajades moodustavadki kütte ja veekulud. Majades kus on suudetud tasakaalustada küttesüsteemid ei toimu ülekütmist osades korterites ja kulud on tänu sellele märgatavalt väiksemad sest soojus jaguneb ühtlaselt kõigi tarbijate vahel. Sama ka tarbevee süsteemides, kus on paigaldatud uued sulgventiilid püstikutel ja sõlmedes ei toimu üleloomulikku veeraiskamist isegi võimalike avariide puhul. Sest avarii puhul oleks sõltuvalt selle asukohast vajalik süsteemide tühjendamine aga kui on võimalik vajalik lõik sulgeda siis on ka kulu tunduvalt väiksem. Just nende kulude vähendamiseks teostab meie firma järgmisi töid:

 • Kõik korterisisesed san.tehnilised tööd
 • Kütte, kanalisatsiooni ja tarbevee püstikute vahetus
 • Kütte, kanalisatsiooni ja tarbevee magistraalide remont, vahetus
 • Soojasõlmede hooldustööd, automaatika seadistamine ja soojavahetite läbipesu
 • Magistraaltorustikele soojusisolatsiooni paigaldamine
 • Kogemus on näidanud, et väga oluline on magistraaltorustike juures ka nende kandekontstruktsiooni korrasolek. Väga paljudes hoonetes on magistraaltorustike kandurid läbi roostetanud ja torud ripuvad sisuliselt püstikute küljes, rääkimata pikemate lõikude puhul ka oma raskuse all läbi paindumisest. Paljudel juhtudel on just see peasüüdlane lekete tekkimisel kus torustik puruneb iseenese raskuse tõttu.

  Järgnevate piltide peal tahame näidata teile soojasõlme mis oli kunagi mingite sossseppade poolt ehitatud ning asus ühes Eesti linnas. Kuna see ei toiminud siis ehitasime selle ümber selliseks nagu ta olema peab. Paraku ümberehituse pidi tellija teistkordselt kinni maksma, kuna see konkreetne sõlm ei saanudki normaalselt toimida. Katla pealevool oli ahistatud 1 1/2 tolli pealt 18 mm vase mõõtu, sealt edasi termoklapi liide primaarringile ja seegi oli sama 18 mm vasega ühendatud. Termoklapi ja akupaagi vaheline ühendus oli tehtud 20 mm Alupex toruga.
  Sarnase ehituse omapära seisneb selles, et katla keemaminemise ohus ei saa seda kütta normaalse reziimiga ja kahjuks rikub vinduv tuli ka korstna sest tagi ladestub korstna seintele. Reeglina rikub see korstna täielikult kuni selleni, et ka korstnapühkija ei saa seda enam korda. Halveneb korstna tõmme ja kui see kord täielikult kaob siis ongi tulemus käes, ehita uus korsten. Lihtsalt vaadake neid pilte ja tehke oma järeldus.
  See on kõigest näide, kuid sellise töö tegijatest soovitaks teil väga väga väga hoiduda.

  katla pealevoolu �hendus on tehtud 18 vasega termoklapp primaar akupaak