Firmast

SanDalfon OÜ on erakapitalil põhinev ettevõte. Aastate pikkune kogemus san.tehniliste ja ehitustööde valdkonnas on meid teinud tugevamaks ja samas ka ettevaatlikumaks, et taluda üha kasvavat konkurentsi ja tajuda võimalikke ohtusid. Objektile välja sõites ei või ju kunagi lõpuni kindel olla mis seal ees ootab ja milleks valmis olla tuleb. Seepärast oleme kliendi heaolu nimel alati valmis tööde teostuse ajal ka varulahenduseks. Seda juhtub eriti avariitööde puhul.
Firma peamised märksõnad on usaldusväärsus ja abivalmidus.

Just need märksõnad väljenduvad meie igapäevatöös, suurte või väikeste tööde ettevalmistus, teostus ja lõpetamine kuni prügiveoni välja. Enamikel juhtudel väljendub see kliendi poolt tellimuse esitamise hetkest, kus objekt on enamasti koormatud liigse materjali või lihtsalt kolaga ja puudub juurdepääs remonti vajavatele kohtadele. Hea tahte märgiks me puhastame ise juurdepääsud ja teostame töö võimalikult kiiresti ja korrektselt. Peale tööde lõpetamist, juhul kui klient soovib, siis taastame ka endise olukorra. Kogemus on näidanud, et kõige enam väljendub selline olukord just korteriühistutes kus on keldrid koormatud vana ja liigse kolaga, samuti elanikud, olgu nad siis noored või vanad ei suuda sageli ise tööriistade puuduse pärast kappe lahti võtta ja eest ära liigutada. Seepärast olemegi võtnud enda peale sõnatu koormuse inimesi võimalikest probleemidest säästa ja teeme need ebameeldivad tööd ise ära. Suvisel ajal pakume tellijatele ka haljasalade hooldust, st. muruniitmist ja suuremahulise prügi äravedu milleks võib olla nii puuoksad kui ka elanike mugavusest prügikastide juurde tekkinud külmkapid, televiisorid, diivanid jne. Kuna selline suhtumine on leidnud suurepärast vastukaja siis tahame me kindlasti seda traditsiooni jätkata ka edaspidises.

  • Tagame klientide ja teiste huvipoolte soovide, nõuete ja vajadustega arvestamise.
  • Tagame kvaliteedi ja tähtaegsuse ning muude kliendile antud lubaduste täitmise tööde teostamisel.
  • Tagame oma tegevuses õiguslike ja muude nõuete järgimise.
  • Arendame oma töötajate oskusi ja kogemusi läbi koolitusprotsessi.
  • Jääme kindlalt eespool nimetatud märksõnade juurde mis on usaldusväärsus ja abivalmidus.